Łucja Niesyto

Z wielkim żalem informujemy, że zmarła Łucja Niesyto. Była współzałożycielką i wieloletnią członkinią naszego Stowarzyszenia. Przede wszystkim jednak, była osobą, na której można było zawsze polegać. Dodawała nam energii do dalszego działania pomagając i wspierając radą. Dzięki Jej pozytywnemu nastawieniu do naszych planów, wiele z nich udało się zrealizować. Rodzinie zmarłej składamy szczere wyrazy współczucia.

Dodaj komentarz