III edycja

III Mistrzostwa Polski w pisaniu na komputerze

W dniu 19 listopada 2011 r. odbyły się III Mistrzostwa Polski w pisaniu na komputerze. Obecna edycja tych mistrzostw odbyła się w kategorii: junior, co oznacza, że mogli
w niej brać uczniowie, którzy w roku ich odbywania się nie skończyli 21 roku życia.

W Mistrzostwach wzięło udział 38 uczestników z Polski (ze szkół w Brzegu, Cieszyna,  Jastrzębiu Zdroju, Łasku,  Mikołowa, Rybnika, Tychów, Żywca) oraz 2 uczestniczki z Obchodni Akademie w mieście Zvolen na Słowacji. W ten sposób, Mistrzostwa Polski stały się międzynarodowym konkursem.

Uczestnicy przepisywali dwa różne teksty (jeden był poświęcony prezydencji Polski w Unii Europejskiej, drugi traktował o III Powstaniu Śląskim). Obliczano uderzenia brutto (wszystkie znaki), błędy oraz uderzenia netto (uderzenia brutto – ilość błędów x 50 punktów karnych). Jeśli uczestnik zrobił dużo błędów (% błędów przekroczył wielkość 0,50) to taka praca została zdyskwalifikowana. Do klasyfikacji generalnej brany był pod uwagę lepszy wynik.

Poziom Mistrzostw Polski jest z roku na rok coraz wyższy. Laureaci piszą w granicach 500 uderzeń brutto na 1 minutę.

Znamienny jest fakt, że pierwsze trzy miejsca – Damian Mrowiec, Franciszek Puchała oraz Petra Slúková – zdobyły osoby, które uczyły się pisać wg programu Nauka-ZAV.

I miejsce: Damian Mrowiec – 453,5 uderz. netto / 1 minutę, I LO Mikołów

II miejsce: Franciszek Puchała – 445 uderz. netto / 1 minutę, I LO Mikołów

III miejsce: Petra Slúková – 428,8 uderz. netto / 1 minutę, OA Zvolen, Słowacja

Dziękujemy sponsorom, dzięki którym laureaci mogli otrzymać nagrody książkowe oraz drobny sprzęt komputerowy, nauczyciele książki, wszyscy uczestnicy gadżety. Uczestnicy oraz nauczyciele mogli otrzymać ciepły i słodki poczęstunek.

Sponsorami byli: Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach, firma Rolnik, Wydawnictwo eMPi2, firma Portalux, Bank Gospodarki Żywnościowej.

Opieką medialną otoczyli to wydarzenie Nasze Tychy oraz Echo Tyskie.