Kontakt

Stowarzyszenie Interinfo Polska
ul. Elfów 9,
43-100 Tychy
stowarzyszenie@interinfo.pl
Prezes – Teresa Wawrzynek
Wiceprezes – Magdalena Królikowska