Seminaria

Członkowie Stowarzyszenia poprowadzą:

Trening szybkości i bezbłędności pisania – przygotowywanie do konkursów

Trening poprowadzą specjaliści, których podopieczni wygrywali lub byli laureatami międzynarodowych konkursów pisania na komputerze.

lub przedstawią seminaria:

Praca z komputerem znakiem czasu, a problem zdrowia dzieci i młodzieży
Uczestnikom przypomni się zagrożenia zdrowotne pracy przy komputerze, lecz przede wszystkim poda się rozwiązania je minimalizujące.

Przygotowanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w społeczeństwie informatycznym poprzez znajomość metodyki nauczania bezwzrokowego pisania na komputerze sukcesem nauczyciela
Uczestnicy otrzymają kompendium wiedzy na temat metodyki nauczania bezwzrokowego pisania na komputerze. Seminarium prowadzą praktycy tej metody, trenerzy laureatów konkursów pisania na komputerze na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej

O wyższości bezwzrokowego pisania na komputerze nad pisaniem niemetodycznym – argumenty naukowe
Na podstawie wyników międzynarodowych badań naukowych oraz obserwacji przedstawione zostaną argumenty, przemawiające za bezwzrokową obsługą klawiatury.

Dbałość o jakość korespondencji jako wyraz wysokich kompetencji pracowników
Uczestnikom przedstawi się układ pisma biurowego, zwyczajowo stosowany w Polsce oraz zasady redagowania korespondencji z uwzględnieniem norm języka polskiego.

Korespondencja tradycyjna i elektroniczna – zasady
Uczestnicy tego seminarium, oprócz wiadomości dotyczących układu pisma biurowego oraz zasad jego redagowania z uwzględnieniem norm języka polskiego, otrzymają informacje dotyczące prawidłowego pisania e-maili.

Tematy innych prowadzonych seminariów:

  • Misją nauczyciela, by pisanie uwolniło świadomość;
  • Przygotowanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w społeczeństwie informatycznym poprzez znajomość metodyki nauczania bezwzrokowego pisania na komputerze sekcesem nauczyciela;
  • Znajomość metodyki nauczania bezwzrokowego pisania na komputerze podstawowym elementem warsztatu nauczyciela informatyki;
  • Praca z komputerem znakiem czasu w Zjednoczonej Europie, a problem zdrowia dzieci i młodzieży;
  • Pisma urzędowe a błędy edytorskie i językowe;
  • Umiejętność bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputera w społeczeństwie informatycznym;
  • Przedmioty związane z biurowością i korespondencją na tle innych przedmiotów zawodowych w czeskich i polskich szkołach o profilu ekonomicznym.