Intersteno Internet Contest

Zestawienie wyników od początku w nim udziału uczestników naszego kraju.

XVII Internet Contest – 2019

W XVII Internet Contest brało udział 10 uczestników z Polski gromadząc 151381 punkty.

Wśród seniorów w kategorii: przepisywanie w języku ojczystym najlepsze miejsce zajął Damian Mrowiec uzyskując 5933 punkty. Kolejno Franciszek Puchała oraz Grzegorz Potocki.

W kategorii multilingual Damian Mrowiec także był najlepszy wśród Polaków. Zgromadził on na swoim koncie 43839 punkty.

Wśród juniorów w kategorii: język ojczysty najlepszym był Piotr Ślęczek, a w kategorii multilingual Marcin Drabik gromadząc 25759 punkty. Ci uczestnicy to uczniowie Zespołu Szkół Łączności w Krakowie.

Wśród młodszych juniorów, przepisując w języku ojczysty oraz angielskim, najlepsza okazała się Katarzyna Olszewska, tuż za nią uplasował się Paweł Wawrzeńczyk.

XVI Internet Contest – 2018

W XVI Internet Contest brało udział 14 śmiałków z naszego kraju gromadząc 132931 punkty.

Najlepszy uczestnik z naszego kraju w kategorii seniorów – Franciszek Puchała – przepisywał tekst w języku ojczystym z szybkością 566 uderzeń na 1 minutę. Drugi był Damian Mrowiec pisząc na minutę tylko o 1 uderzenie mniej. Na miejscu trzecim wśród naszych uczestników znalazł się Grzegorz Potocki.

Wśród juniorów najlepsze miejsce w zajął Błażej Duda gromadząc 33850 punkty przepisując tekst w 15 językach. 2. miejsce zajął Konrad Klekot. Obaj uczestnicy tego konkursu to uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie.

Najszybciej przepisywał tekst w języku ojczystym Kacper Możdżyń – 394 uderzenia netto na 1 minutę, Piotr Ślęczek uzyskał wynik 389 uderzeń netto na 1 minutę.

Wśród młodszych juniorów najlepsza z naszego kraju okazała się Katarzyna Olszewska przepisując tekst w języku ojczystym z biegłością 334 uderzeń na 1 minutę brutto. Jej kolega szkolny – Sebastian Możdżeń (ZSP w Pawłowicach) przepisywał tekst tylko o 10 uderzeń brutto na 1 minutę wolniej.

XV Internet Contest – 2017 r.

W XV Internet Contest brało udział 12 uczestników naszego kraju, z czego 9 zostało sklasyfikowanych (uzyskali tzw. minimum biegłości w swojej kategorii wiekowej i nie przekroczyli 0,5% błędów).

Najlepszy wynik w konkurencji mother tongue w kategorii wiekowej seniorów uzyskał Grzegorz Potocki (15), tuż za nim uplasował się Damian Mrowiec (16). Pisząc w „wielu językach” najwięcej punktów zgromadził także Grzegorz Potocki plasując się na miejscu 13. Krystian Wawrzynek w tej samej konkurencji i w tej samej kategorii wiekowej zajął 17. miejsce.

W XV Internet Contest Polacy zgromadzili 144.395 punktów.

Wszystkim uczestnikom tego konkursu gratulujemy. Dzięki nim wiemy, że potrafimy pisać szybko, konkurując z przeszło 1100 uczestnikami z całego świata.

Zobacz zestawienie wyników.

W XIV Internet Contest wzięło udział 7 uczestników.

Gratulujemy śmiałkom, którzy zechcieli rywalizować z „całym światem”.

Najlepszy wynik w kategorii juniorów uzyskał Franciszek Puchała. W konkurencji multilingual zajął 7. miejsce. W kategorii seniorów (konkurencja multilingual) uplasowaliśmy się na 10. (Grzegorz Potocki) i 11. (Krystian Wawrzynek) miejscu.

Zobaczcie wyniki naszych reprezentantów.

W XIII Internet Contest wzięło udział 11 uczestników.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Najlepszy wynik osiągnął Franciszek Puchała – II miejsce w konkurencji: multilingual oraz only mother tongue. W kategorii wiekowej 17 – 20 lat, do której Franciszek Puchała był zakwalifikowany, wzięło udział 931 uczestników. W tej samej kategorii wiekowej startowała Marta Puchała, która w konkurencji mulgilingual uplasowała się na V miejscu.

W klasyfikacji generalnej w kategorii wiekowej 21 lat i powyżej najlepszy z polskich uczestników – Grzegorz Potocki – zajął IX miejsce, a Krystian Wawrzynek był X.

Cieszymy się, że w tym konkursie brali udział „starzy wyjadacze”, którzy od kilku lat już startują, ale także „nowicjusze”, dla których tegoroczna edycja była pierwszą. Najmłodszy z nich – Sebastian Pospiech – w swojej kategorii wiekowej (0 – 10 lat) w konkurencji mulgilingual został sklasyfikowany na VIII miejscu. Wspaniale!

Zobacz wyniki klasyfikacji generalnej i pomyśl o udziale w tym konkursie w przyszłości.

Na początku lipca 2014 r.  na uroczystym zebraniu Stowarzyszenia Interinfo Polska został wręczony medal Federacji INTERSTENO za zajęcie III miejsca w konkurencji multilingua w kategorii juniorzy Franciszkowi Puchale. Gratulujemy!!!
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uczestnicy naszego kraju także takie medale otrzymają.
zdjęcie medalu awers
zdjęcie medalu rewers

W XII Internet Contest
nasi uczestnicy zdobyli przeszło 320.000 punktów. Jest to więcej niż w edycji z roku 2013.

W swoich kategoriach wiekowych najlepsze rezultaty w konkurencji only mother tongue uzyskali: Daria Dramska, Adam Rybczyński, Franciszek Puchała i Grzegorz Potocki. W konkurencji multilingua najlepsi byli: Marta Puchała, Franciszek Puchała oraz Grzegorz Potocki. Franciszek Puchała za zajęcie III miejsca w tej konkurencji, w swojej kategorii wiekowej otrzymał medal Federacji Intersteno Group. Zostanie on wręczony na uroczystym zebraniu naszego stowarzyszenia.
W klasyfikacji generalnej najlepsze miejsce – X – uzyskał Grzegorz Potocki, zaraz za nim na miejscu XI uplasował się Franciszek Puchała. Świadczy to o bardzo dobrym przygotowaniu się tych uczestników do konkursu.
Gratulujemy!!!

Wyniki Internet Contest 2014

W XI Internet Contest najlepszymi okazali się:

Damian Mrowiec – II miejsce w konkurencji: only mother tongue, kategoria juniorzy;
Franciszek Puchała – IV miejsce w konkurencji multilingual, kategoria juniorzy.

Dyplom i medal za zajęcie II miejsca Damian Mrowiec odbierze w Ghent, w Belgii
na Kongresie Federacji Intersteno Group.

Wyniki Internet Contest 2013

Wyniki Internet Contest 2012

Wyniki Internet Contest 2011

Wyniki Internet Contest 2010

Wyniki Internet Contest 2009
 
Wyniki Internet Contest 2008