Inne

Członkowie Stowarzyszenia wspomagają swoją pracą w komisjach weryfikacyjnych i komisjach konkursowych organizatorów konkursów pisania na komputerze. Pomagali między innymi w:

XI Wojewódzkim Konkursie o Tytuł „Mistrza Klawiatury 2015”

IX Okręgowym Konkursie o Tytuł „Mistrza Klawiatury 2013”

Wojewódzkim konkursie pisania na komputerze, Tychy 2009 r.

Międzyszkolnym konkursie pisania na komputerze, Tychy 2008 r.

23 października 2006 r. Stowarzyszenie było organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Pisania na maszynie i na komputerze. Patronatem objął ten konkurs Śląski Kurator Oświaty.

 

11 grudnia 2004 r. w Zespole Szkół nr 2 w Tychach odbył się konkurs „Żart z ZAV-em”.

W konkursie brały udział 3-osobowe drużyny dwóch szkół:
Zespołu Szkół Ekonomicznych z Chorzowa i Zespołu Szkół nr 2 w Tychach.

Konkurs ten polegał on na przepisywaniu przez 15 minut ćwiczeń programu Nauka-ZAV. Po tym czasie ilość ćwiczeń wykonanych przez każdą drużynę została dodana. Poziom umiejętności uczniów był wysoki i jednakowy. Uczniowie z Chorzowa wykonali 129 ćwiczeń, z Tychów – 130.

Każdy z uczniów otrzymał słodki upominek oraz pamiątkowy dyplom.