Egzaminy weryfikacyjne

Zgodnie z § 2 pkt 8 Statutu, Stowarzyszenie Interinfo Polska przeprowadza egzaminy weryfikacyjne potwierdzające umiejętność pisania na klawiaturze komputera.

Dyplom może otrzymać osoba, która pisze z biegłością minimum 180 uderzeń na 1 minutę przy nieprzekroczonym współczynników błędów – 0,5%. Pisząc wolniej – minimum 150 uderzeń na 1 minutę – można otrzymać zaświadczenie (współczynnik błędów nie ulega zmianie).

Proszę zapoznać się z Regulaminem przeprowadzania egzaminów weryfikacyjnych i podjąć decyzję o przystąpieniu do takiego egzaminu.

Opłata za egzamin weryfikacyjny:
150 PLN, uczniowie i studenci do 25 roku życia – 50% ceny, czyli 75 PLN
za podniesienie kwalifikacji – 80% ceny wyjściowej.
Chęć przystąpienia do takiego egzaminu prosimy zgłaszać na adres:
teresa.wawrzynek@gmail.com