Wyniki

Wyniki IV Etapu

Ranking wyników uczestników indywidualnych
Sprawdź tutaj
Wyniki uczestników indywidualnych
Sprawdź tutaj

Wyniki szkół:

Szkoły podstawowe
Gimnazja
Szkoły ponadgimnazjalne

 

Wyniki III Etapu

Ranking wyników uczestników indywidualnych
Sprawdź tutaj
Wyniki uczestników indywidualnych
Sprawdź tutaj

Wyniki szkół:

Szkoły podstawowe
Gimnazja
Szkoły ponadgimnazjalne

 

Wyniki II Etapu

Ranking wyników uczestników indywidualnych
Sprawdź tutaj
Wyniki uczestników indywidualnych

Wyniki szkół

Szkoły podstawowe
Sprawdź tutaj

Gimnazja
Sprawdź tutaj

Szkoły ponadgimnazjalne
Sprawdź tutaj

 

Wyniki I Etapu

Wyniki uczestników indywidualnych
Sprawdź tutaj

Wyniki Szkół:

Szkoły podstawowe
Sprawdź tutaj

Gimnazja
Sprawdź tutaj

Szkoły ponadgimnazjalne
Sprawdź tutaj