Podziękowania

Dziękujemy Gminie Wyry, która wspomogła uczestnictwo Jej Mieszkańca w Mistrzostwach Świata w pracy z tekstem na komputerze (text production, audio transcription) w Berlinie w 2017 r. Uczestnik ten brał także udział w konkurencji text corrections.