O Pani Urszuli Kowaczek

Do Urszuli Kowaczek zwróciliśmy się w roku 2003, gdy zakładaliśmy Stowarzyszenie Interinfo Polska. Chcieliśmy, aby konkursy pisania na klawiaturze maszyny do pisania i na komputerze nie zginęły, po samolikwidacji Stowarzyszenia Stenografów, Sekretarek i Maszynistek w Polsce.

Pani Urszula od razu podchwyciła tę ideę i była jedną z współzałożycielek Interinfo Polska. My cieszyliśmy się z tego faktu, mając świadomość, że jest wśród nas ktoś, kto ma „najszybsze palce” na klawiaturze. Jako jedna z nieliczny

ch osób w latach, w których startowała w konkursach na różnych szczeblach, w różnych miejscowościach w Polsce i za granicą przekroczyła magiczną wtedy liczbę – przeszło 600 uderzeń na 1 minutę brutto(wszystkie wyniki zobacz tutaj).

Od samego początku aktywnie w nim działała pełniąc funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Wszystkie konkursy, które organizowaliśmy były – można tak powiedzieć – Jej także udziałem. Zawsze była członkinią Jury – jako osoba, która wie jak się pisze na klawiaturze komputera i robi to po mistrzowsku.

Niesienie pomocy, dobroć – to te cechy, które powinniśmy naśladować. Młodzi do tego kanonu cech powinni dopisać jeszcze – pracowitość. Wielu z członków naszego
Stowarzyszenia naśladują Panią Urszulę osiągając w konkursach międzynarodowych wysokie miejsca. Z tego faktu Pani Urszula także się bardzo cieszyła.

W imieniu młodych członków Stowarzyszenia Interinfo Polska mogę powiedzieć – Pani Urszulo, wychowała Pani godnych sobie następców.

Członkowie Stowarzyszenia Interinfo Polska mówią:
Pani Urszulo, dziękujemy za wszystko, co dla nas Pani zrobiła.

Dodaj komentarz