Mistrzostwa Świata – konkurencja audio transcription

Audio transcription to konkurencja polegająca na przepisywaniu tekstu, który uczestnik słyszy w formie nagrania mp3 w swoich słuchawkach. Nagranie zarejestrowane jest z prędkością około 1000 znaków (300 sylab) na minutę, a sama konkurencja trwa 10 minut. W tym czasie można dowolnie pauzować, przyspieszać oraz spowalniać nagranie, aby dostosować szybkość jego odtwarzania do prędkości pisania na klawiaturze. W przypadku niedosłyszenia danego wyrazu można także przesuwać nagranie w czasie, by ponownie odsłuchać pominięty fragment. Uczestnik powinien jak najwierniej odtworzyć usłyszany tekst za pomocą klawiatury, co wymaga doskonałej znajomości ortografii oraz gramatyki, gdyż każdy znak interpunkcyjny jak myślnik lub przecinek jest tutaj na wagę złota. Za każdy błąd w stosunku do oryginalnego tekstu uczestnikowi odejmuje się 50 uderzeń. Jest to wymagająca konkurencja pozwalająca sprawdzić swoje umiejętności przepisywania tekstu ze słuchu.

Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą własne słuchawki. Do obsługi nagrań na komputerach w pracowni zainstalowany będzie program Express Scribe Transcription Software. Polecamy z niego korzystać, w opcjach można dostosować klawisze skrótów odpowiadające indywidualnym potrzebom uczestnika, które służą do szybszego pauzowania, przewijania lub spowalniania/przyspieszania odsłuchiwanego tekstu. Link do programu: http://www.nch.com.au/scribe/essetup.exe