Koniec wakacji i Klawiaturowe Wyzwanie – IX edycja

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym 2021/2022 życzymy wszystkim uczniom, aby cele zostały przez nich zrealizowane (w domyśle: udział w konkursach przez nas organizowanych). Nauczycielom, opiekunom lub trenerom życzymy sukcesów swoich podopiecznych. Tym wszystkim, którzy już nie żyją w rytmie szkolnym życzymy osiągania coraz lepszych wyników w naszych konkursach.

Przygotowujemy IX edycję ogólnopolskiego konkursu „Klawiaturowe Wyzwanie”. Przyszli uczestnicy mogą już ćwiczyć, by wyniki były lepsze od poprzednich. Nauczyciele mogą wpisać np. do planu imprez szkolnych „udział uczniów w ogólnopolskim konkursie „Klawiaturowe Wyzwanie IX edycja”. Regulamin pojawi się już niedługo. Formuła rozgrywek ulegnie modyfikacjom, choć do przepisania będą – tak jak poprzednio – cztery teksty.

Dodaj komentarz