I etap Klawiaturowego Wyzwania Interinfo Polska – VI etap

termin – 19 listopada – 25 listopada
czas przepisywania – 10 minut
ilość punktów karnych za 1 niepoprawiony błąd – 10

Treść tekstu I etapu będzie dotyczyła uzyskania niepodległości przez Polskę w roku 1918.

Dodaj komentarz