Mistrzostwa Świata organizowane przez INTERSTENO


Berlin;  22 – 28 lipca 2017 r.

Udział wzięło 4 reprezentantów z Polski – Damian, Franciszek, Kacper i Krystian w konkurencjach: text production, text correction, audio transcription. Damian, Franciszek i Krystian startowali w kategorii seniorów. Najlepsze miejsce w konkurencji text production uzyskał Franciszek – 8. Jego wynik to 610 uderzeń na 1 minutę przy 30 minutowym przepisywaniu tekstu. Damian, Krystian i Kacper (kategoria juniorzy) poprawili swoje najlepsze życiowe wyniki. Franciszek mógł wziąć udział w Mistrzostwach Świata dzięki pomocy Gminy Wyry.

Budapeszt; 18 – 24 lipca 2015 r.

Udział wzięło 4 reprezentantów z Polski – Marta, Damian, Franciszek i Krystian – w następujących konkurencjach: text production, text correction, audio transcription.

Marta i Franek startowali w kategorii juniorów i zajęli następujące miejsca:
Marta 6. miejsce w audio transcription, 9. w text production;
Franciszek II miejsce, czyli srebrny medal w audio transcription, III miejsce, czyli brązowy medal w text production.

Oboje mogli wziąć udział w tych Mistrzostwach Świata dzięki pomocy Gminy Wyry.

Damian i Krystian startowali w kategorii seniorów (ogółem 107 osób) i zajęli następujące  miejsca:
Damian: 20. w text production i 32. w audio transcription,
Krystian: 35. w text production i 30. w audio transcription.

Cała czwórka startowała także w konkurencji text correction. Wszyscy zostali sklasyfikowani.