Christmas Typing Challenge objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Tychy

Doceniając wysiłki naszego Stowarzyszenia w działalność statutową, m.in. organizowanie konkursów pisania na komputerze na różnych szczeblach (od miejskich po międzynarodowe) Prezydent Miasta Tychy – Andrzej Dziuba objął swoim honorowym patronatem nadchodzące wydarzenie Christmas Typing Challenge 2.

Tychy- Dobre Miejsce

Dodaj komentarz